Deze website oogprothesen.be is eigendom van Optiek en Oogprothesen Centrum BVBA.
Deze pagina is voor het laatst aangepast op 23 mei 2018.

Contactgegevens:

Optiek en Oogprothesen Centrum BVBA
Carnotstraat 31
2060 Antwerpen
Telefoon: +32 3 232 87 02
E-mail: optiek.oogprothesen@skynet.be
Ondernemingsnummer: BE 0441 747 502
RPR Antwerpen

Wij zijn er van bewust dat u vertrouwen stelt in ons. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. Op deze pagina laten we u weten welke gegevens we verzamelen als u onze website gebruikt, waarom we deze gegevens verzamelen en hoe we hiermee uw gebruikservaring verbeteren. Zo snapt u precies hoe wij werken.

Dit privacybeleid is van toepassing op de website van oogprothesen.be. U dient zich ervan bewust te zijn dat Optiek en Oogprothesen Centrum BVBA niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van andere sites en bronnen. Door gebruik te maken van deze website geeft u aan het privacy beleid te accepteren. Optiek en Oogprothesen Centrum BVBA respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons eventueel verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

Beperking van aansprakelijkheid

De informatie op de website is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk of medisch advies aan de gebruiker worden beschouwd.

Optiek en Oogprothesen Centrum BVBA levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de site onbeschikbaar zou zijn, zal Optiek en Oogprothesen Centrum BVBA de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten.

Optiek en Oogprothesen Centrum BVBA kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de informatie op deze site. Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de site ter beschikking wordt gesteld, kan u de beheerder van de site contacteren via optiek.oogprothesen@skynet.be

De inhoud van de website kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. Optiek en Oogprothesen Centrum BVBA geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website.

Optiek en Oogprothesen Centrum BVBA kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze site of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma’s of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker.

De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina’s van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan.
Optiek en Oogprothesen Centrum BVBA verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.

Verwerking van persoonsgegevens en verantwoordelijkheden

De verantwoordelijke voor de verwerking, Optiek en Oogprothesen Centrum BVBA, Carnotstraat 31, 2060 Antwerpen respecteert de Belgische wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens.

Verwerkingsdoeleinden

De door u eventueel meegedeelde persoonsgegevens zullen enkel gebruikt worden voor het interne klantenbeheer en klantenadministratie. Optiek en Oogprothesen Centrum BVBA verstuurt GEEN nieuwsbrieven of enige andere digitale reclame- of marketingboodschappen. Op deze website wordt ook geen gebruik gemaakt van formulieren.

Zo gebruiken wij persoonsgegevens:

  • In het kader van de voorbereiding of uitvoering van onze ingreep/operatie;
  • Om te voldoen aan de wettelijke of reglementaire bepalingen waaraan wij zijn onderworpen (Boekhouding)

Bewaarperiode

De persoonsgegevens verwerkt voor klantenbeheer zullen worden bewaard gedurende de termijn die noodzakelijk is om aan de wettelijke vereisten te voldoen (onder andere op het gebied van boekhouding).

Verstrekken van gegevens aan derden

Uw persoonsgegevens zullen niet worden doorgegeven of verkocht aan derden.

Rechten van de betrokkenen

U beschikt over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van uw persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan Optiek en Oogprothesen Centrum BVBA, Carnotstraat 31, 2060 Antwerpen of mail optiek.oogprothesen@skynet.be, gratis de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens. Indien nodig kunt u ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn.

Het gebruik van “cookies”.

Tijdens een bezoek aan de site kunnen ‘cookies’ op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van uw computer of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u een website raadpleegt. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren.

Meer info vind je hier op onze Cookie Policy

Klachten

Wanneer u dit nodig acht, kan u zich eveneens richten tot of een klacht indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (Belgische Privacy Commissie) (commission@privacycommission.be).

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

Het Belgisch recht is van toepassing op deze site. In geval van een geschil zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Antwerpen bevoegd.